Resultaatmodel per product

Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2015

Begroting baten origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting lasten na bw 2015

Begroting baten na bw 2015

Begroting saldo na bw 2015

Realisatie lasten 2015

Realisatie baten 2015

Realisatie saldo 2015

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

3.201

-32

3.169

3.752

-36

3.715

3.772

-75

3.697

20

-39

-18

Gezond leven

3.057

-32

3.024

3.236

-36

3.199

3.266

-92

3.174

30

-56

-25

Kracht van de wijkbewoners

19.724

-113

19.610

22.931

-151

22.780

22.892

-329

22.563

-39

-178

-217

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

44.087

-87

44.000

30.936

-96

30.839

31.681

-278

31.403

745

-182

564

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

31.044

-2.528

28.515

38.222

-3.236

34.986

35.820

-3.269

32.551

-2.402

-33

-2.435

Uitvoeren armoedebeleid

5.806

-325

5.481

7.980

-475

7.505

7.922

-530

7.392

-58

-55

-113

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.170

0

1.170

1.142

-26

1.115

1.184

-39

1.145

42

-13

30

Rechtmatige inkomensverstrekking

63.032

-54.606

8.426

61.377

-60.326

1.051

61.647

-62.326

-679

270

-2.000

-1.730

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.020

0

4.020

5.104

-1.644

3.459

4.634

-1.671

2.963

-470

-27

-496

Organiseren van beschut werk

11.919

0

11.919

12.414

-400

12.014

12.285

-516

11.769

-129

-116

-245

Toerisme bevorderen

179

0

179

184

0

184

187

0

187

3

0

3

Iets terug doen voor een uitkering

406

0

406

383

0

383

352

-1

350

-31

-1

-33

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

98

0

98

106

0

106

106

-1

104

0

-1

-2

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

8.009

-3.986

4.024

10.840

-7.125

3.715

10.759

-7.015

3.744

-81

110

29

Onderwijsklimaat

17.704

-838

16.866

22.822

-300

22.521

23.348

-1.038

22.310

526

-738

-211

Maatschappelijke initiatieven

1.938

-67

1.871

1.755

-67

1.688

1.673

-488

1.185

-82

-421

-503

Verzelfstandiging buurthuizen

665

-7

658

665

-105

560

755

-88

667

90

17

107

Actieve (sport)verenigingen

804

0

804

513

0

513

519

-3

516

6

-3

3

Sportvoorzieningen

5.184

-51

5.133

7.356

1.448

8.804

7.209

1.457

8.666

-147

9

-138

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

10.097

0

10.097

10.120

-222

9.899

10.067

-236

9.832

-53

-14

-67

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

847

0

847

595

0

595

651

-10

641

56

-10

46

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.925

-45

1.880

1.933

-104

1.830

1.884

-121

1.763

-49

-17

-67

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

992

-50

942

340

0

340

525

-202

323

185

-202

-17

Woningvoorraad

1.612

-331

1.280

1.492

-351

1.140

1.350

-404

946

-142

-53

-194

Parkeermogelijkheden

1.229

-3.107

-1.877

1.119

-2.873

-1.754

1.185

-2.826

-1.641

66

47

113

Bevorderen doorstroming

2.343

0

2.343

2.130

-465

1.664

2.017

-957

1.060

-113

-492

-604

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

10.050

-6.615

3.436

10.638

-8.421

2.216

11.406

-10.141

1.265

768

-1.720

-951

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

41.194

-31.760

9.434

37.594

-28.084

9.510

32.997

-33.611

-614

-4.597

-5.527

-10.124

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

139

0

139

139

0

139

138

0

138

-1

0

-1

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

15.389

-18.504

-3.115

15.438

-18.544

-3.107

15.584

-18.693

-3.109

146

-149

-2

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

580

0

580

3.699

-1.758

1.942

3.417

-1.802

1.615

-282

-44

-327

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

4.648

0

4.648

4.490

-100

4.390

4.750

-200

4.550

260

-100

160

Uitvoeren grondstoffenplan

31

0

31

36

0

36

38

-1

37

2

-1

1

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

468

0

468

470

0

470

488

-3

485

18

-3

15

Funderingsrisico's en herstel

1.131

0

1.131

1.133

0

1.133

1.139

0

1.139

6

0

6

Beheer en onderhoud openbare ruimte

37.726

-408

37.318

32.853

-578

32.275

33.056

-1.141

31.915

203

-563

-360

Markten

242

-320

-79

264

-320

-56

315

-264

51

51

56

107

Onderhoud riolering

6.012

-21.030

-15.018

7.097

-21.530

-14.433

6.933

-21.324

-14.391

-164

206

42

Begraven en begraafplaatsen

631

-959

-328

601

-959

-357

727

-1.161

-435

126

-202

-78

Vervanging in de openbare ruimte

28.481

0

28.481

28.147

0

28.147

28.322

-7

28.314

175

-7

167

Vervanging riolering

12.624

0

12.624

12.050

0

12.050

12.077

-2

12.075

27

-2

25

Kermissen

154

-225

-71

36

-105

-69

29

-73

-44

-7

32

25

Natuur- en milieueducatie

510

0

510

511

0

511

511

-1

510

0

-1

-1

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

625

0

625

517

0

517

539

0

539

22

0

22

Ramp- en crisisbestrijding

12.922

0

12.922

12.121

0

12.121

12.180

-45

12.135

59

-45

14

Openbare orde

675

0

675

630

0

630

584

0

584

-46

0

-46

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.778

-803

2.975

3.723

-406

3.317

3.795

-383

3.411

72

23

94

Toezicht op vaarwegen

894

-1.148

-255

1.071

-1.148

-78

998

-1.240

-242

-73

-92

-164

Bediening bruggen en sluizen

1.029

0

1.029

1.240

0

1.240

1.257

-3

1.254

17

-3

14

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

4.606

-4.858

-252

4.202

-4.814

-612

4.102

-4.791

-689

-100

23

-77

Digitaal behandelen van aanvragen

3.949

-2.811

1.138

3.919

-2.781

1.138

3.661

-2.758

904

-258

23

-234

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

953

0

953

981

0

981

958

0

958

-23

0

-23

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

924

-37

887

964

-74

890

971

-97

874

7

-23

-16

Informatievoorziening

34.584

-1.422

33.163

36.175

-2.287

33.888

35.007

-2.736

32.271

-1.168

-449

-1.617

Samen Zaans Evenwicht realiseren

2.830

0

2.830

2.037

-102

1.934

2.100

-117

1.984

63

-15

50

Transparante besluitvorming en informatie

2.478

0

2.478

2.360

-72

2.289

2.341

-93

2.248

-19

-21

-41

Verminderen regeldruk

1.750

-119

1.631

1.706

-89

1.617

1.750

-93

1.657

44

-4

40

B&W

2.001

0

2.001

2.265

0

2.265

2.198

-2

2.196

-67

-2

-69

Gemeenteraad

1.346

0

1.346

1.332

0

1.332

1.371

-1

1.370

39

-1

38

Griffie

588

0

588

588

0

588

541

0

541

-47

0

-47

Financiën

Gemeentefonds

-77

-226.755

-226.832

0

-229.694

-229.694

0

-231.067

-231.067

0

-1.373

-1.373

Lokale heffingen

49

-1.559

-1.510

49

-1.826

-1.777

77

-1.975

-1.898

28

-149

-121

Algemene dekkingsmiddelen

11

-1.088

-1.077

11

-902

-891

11

-934

-923

0

-32

-32

Onvoorzien

101

0

101

51

0

51

27

-89

-61

-24

-89

-112

Saldo kostenplaatsen

110

0

110

4

0

4

0

0

0

-4

0

-4

Saldo financieringsfunctie

-6.908

-3.732

-10.639

1.323

-12.540

-11.217

1.379

-12.048

-10.670

56

492

547

Dividend

0

-24.546

-24.546

0

-23.061

-23.061

25

-23.060

-23.034

25

1

27

Innen lokale belastingen en heffingen

3.007

-31.750

-28.742

3.096

-31.560

-28.464

3.054

-31.482

-28.429

-42

78

35

Organisatie financiële processen

4.297

0

4.297

4.290

0

4.290

4.163

0

4.163

-127

0

-127

Saldo van baten en lasten

477.624

-446.654

30.970

489.298

-468.345

20.946

482.706

-482.496

208

-6.592

-14.151

-20.738

Programma

Mutaties reserves

Begroting toevoegingen origineel 2015

Begroting onttrekkingen origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting toevoegingen na bw 2015

Begroting onttrekkingen na bw 2015

Begroting saldo na bw 2015

Realisatie toevoegingen 2015

Realisatie onttrekkingen 2015

Realisatie saldo 2015

Begroting vs realisatie toevoegingen

Begroting vs realisatie onttrekkingen

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

0

-1.400

-1.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werk, inkomen en economie

Rechtmatige inkomensverstrekking

0

0

0

1.040

0

1.040

2.500

0

2.500

1.460

0

1.460

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

0

0

0

1.547

-224

1.323

1.625

-224

1.401

78

0

78

Organiseren van beschut werk

0

0

0

1.460

0

1.460

1.652

0

1.652

192

0

192

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

0

-133

-133

0

-208

-208

0

-263

-263

0

-55

-55

Onderwijsklimaat

0

0

0

0

-6.072

-6.072

0

-4.973

-4.973

0

1.099

1.099

Maatschappelijke initiatieven

0

-126

-126

0

-126

-126

0

-126

-126

0

0

0

Sportvoorzieningen

176

-1.084

-908

220

-796

-576

220

-522

-302

0

274

274

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

0

0

0

108

0

108

108

-35

72

0

-35

-36

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

0

-72

-72

300

-72

228

300

-140

160

0

-68

-68

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

0

-359

-359

248

0

248

248

-34

215

0

-34

-33

Woningvoorraad

0

0

0

0

-50

-50

0

-50

-50

0

0

0

Bevorderen doorstroming

0

-1.512

-1.512

450

-1.246

-796

540

-919

-379

90

327

417

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

200

-10

190

200

-10

190

700

-10

690

500

0

500

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

4.426

-8.511

-4.085

5.504

-8.142

-2.638

10.870

-3.610

7.260

5.366

4.532

9.898

Milieu en duurzaamheid

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

0

-352

-352

0

-1.801

-1.801

45

-1.545

-1.500

45

256

301

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

0

-869

-869

706

-95

611

542

-63

479

-164

32

-132

Beheer buitenruimte

Beheer en onderhoud openbare ruimte

1.000

-33.071

-32.071

1.245

-28.254

-27.009

1.245

-27.848

-26.603

0

406

406

Burger en bestuur

Informatievoorziening

15

-5.542

-5.526

402

-5.757

-5.354

400

-5.757

-5.357

-2

0

-3

B&W

175

0

175

175

0

175

175

0

175

0

0

0

Financiën

Algemene dekkingsmiddelen

421

-4.245

-3.824

3.785

-4.245

-460

3.785

-4.245

-460

0

0

0

Investeringsfonds

979

0

979

9.796

0

9.796

9.796

0

9.796

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

-12.474

-12.474

0

-12.474

-12.474

0

0

0

Dividend

21.925

-3.000

18.925

21.240

-3.700

17.540

21.240

-3.700

17.540

0

0

0

Subtotaal reserves

29.317

-60.286

-30.968

48.426

-73.272

-24.845

55.991

-66.538

-10.547

7.565

6.734

14.298

Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2015

Begroting baten origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting lasten na bw 2015

Begroting baten na bw 2015

Begroting saldo na bw 2015

Realisatie lasten 2015

Realisatie baten 2015

Realisatie saldo 2015

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

3.201

-32

3.169

3.752

-36

3.715

3.772

-75

3.697

20

-39

-18

Gezond leven

3.057

-32

3.024

3.236

-36

3.199

3.266

-92

3.174

30

-56

-25

Kracht van de wijkbewoners

19.724

-113

19.610

22.931

-151

22.780

22.892

-329

22.563

-39

-178

-217

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

44.087

-1.487

42.600

30.936

-96

30.839

31.681

-278

31.403

745

-182

564

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

31.044

-2.528

28.515

38.222

-3.236

34.986

35.820

-3.269

32.551

-2.402

-33

-2.435

Uitvoeren armoedebeleid

5.806

-325

5.481

7.980

-475

7.505

7.922

-530

7.392

-58

-55

-113

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.170

0

1.170

1.142

-26

1.115

1.184

-39

1.145

42

-13

30

Rechtmatige inkomensverstrekking

63.032

-54.606

8.426

62.418

-60.326

2.091

64.147

-62.326

1.821

1.729

-2.000

-270

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.020

0

4.020

6.651

-1.868

4.783

6.259

-1.895

4.364

-392

-27

-419

Organiseren van beschut werk

11.919

0

11.919

13.874

-400

13.474

13.937

-516

13.421

63

-116

-53

Toerisme bevorderen

179

0

179

184

0

184

187

0

187

3

0

3

Iets terug doen voor een uitkering

406

0

406

383

0

383

352

-1

350

-31

-1

-33

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

98

0

98

106

0

106

106

-1

104

0

-1

-2

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

8.009

-4.119

3.891

10.840

-7.333

3.507

10.759

-7.278

3.481

-81

55

-26

Onderwijsklimaat

17.704

-838

16.866

22.822

-6.372

16.450

23.348

-6.011

17.336

526

361

886

Maatschappelijke initiatieven

1.938

-193

1.744

1.755

-193

1.561

1.673

-614

1.059

-82

-421

-502

Verzelfstandiging buurthuizen

665

-7

658

665

-105

560

755

-88

667

90

17

107

Actieve (sport)verenigingen

804

0

804

513

0

513

519

-3

516

6

-3

3

Sportvoorzieningen

5.360

-1.135

4.225

7.575

652

8.228

7.429

935

8.364

-146

283

136

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

10.097

0

10.097

10.228

-222

10.006

10.175

-271

9.904

-53

-49

-102

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

847

-72

775

895

-72

823

951

-150

801

56

-78

-22

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.925

-45

1.880

1.933

-104

1.830

1.884

-121

1.763

-49

-17

-67

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

992

-409

584

589

0

589

773

-236

537

184

-236

-52

Woningvoorraad

1.612

-331

1.280

1.492

-401

1.090

1.350

-454

896

-142

-53

-194

Parkeermogelijkheden

1.229

-3.107

-1.877

1.119

-2.873

-1.754

1.185

-2.826

-1.641

66

47

113

Bevorderen doorstroming

2.343

-1.512

831

2.580

-1.711

868

2.557

-1.876

681

-23

-165

-187

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

10.250

-6.625

3.626

10.838

-8.431

2.406

12.106

-10.151

1.955

1.268

-1.720

-451

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

45.620

-40.270

5.349

43.098

-36.226

6.871

43.867

-37.222

6.645

769

-996

-226

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

139

0

139

139

0

139

138

0

138

-1

0

-1

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

15.389

-18.504

-3.115

15.438

-18.544

-3.107

15.584

-18.693

-3.109

146

-149

-2

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

580

-352

228

3.699

-3.559

141

3.462

-3.348

115

-237

211

-26

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

4.648

-869

3.779

5.196

-195

5.001

5.292

-263

5.029

96

-68

28

Uitvoeren grondstoffenplan

31

0

31

36

0

36

38

-1

37

2

-1

1

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

468

0

468

470

0

470

488

-3

485

18

-3

15

Funderingsrisico's en herstel

1.131

0

1.131

1.133

0

1.133

1.139

0

1.139

6

0

6

Beheer en onderhoud openbare ruimte

38.726

-33.479

5.247

34.098

-28.832

5.267

34.301

-28.989

5.312

203

-157

45

Markten

242

-320

-79

264

-320

-56

315

-264

51

51

56

107

Onderhoud riolering

6.012

-21.030

-15.018

7.097

-21.530

-14.433

6.933

-21.324

-14.391

-164

206

42

Begraven en begraafplaatsen

631

-959

-328

601

-959

-357

727

-1.161

-435

126

-202

-78

Vervanging in de openbare ruimte

28.481

0

28.481

28.147

0

28.147

28.322

-7

28.314

175

-7

167

Vervanging riolering

12.624

0

12.624

12.050

0

12.050

12.077

-2

12.075

27

-2

25

Kermissen

154

-225

-71

36

-105

-69

29

-73

-44

-7

32

25

Natuur- en milieueducatie

510

0

510

511

0

511

511

-1

510

0

-1

-1

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

625

0

625

517

0

517

539

0

539

22

0

22

Ramp- en crisisbestrijding

12.922

0

12.922

12.121

0

12.121

12.180

-45

12.135

59

-45

14

Openbare orde

675

0

675

630

0

630

584

0

584

-46

0

-46

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.778

-803

2.975

3.723

-406

3.317

3.795

-383

3.411

72

23

94

Toezicht op vaarwegen

894

-1.148

-255

1.071

-1.148

-78

998

-1.240

-242

-73

-92

-164

Bediening bruggen en sluizen

1.029

0

1.029

1.240

0

1.240

1.257

-3

1.254

17

-3

14

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

4.606

-4.858

-252

4.202

-4.814

-612

4.102

-4.791

-689

-100

23

-77

Digitaal behandelen van aanvragen

3.949

-2.811

1.138

3.919

-2.781

1.138

3.661

-2.758

904

-258

23

-234

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

953

0

953

981

0

981

958

0

958

-23

0

-23

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

924

-37

887

964

-74

890

971

-97

874

7

-23

-16

Informatievoorziening

34.600

-6.963

27.636

36.577

-8.044

28.533

35.407

-8.493

26.914

-1.170

-449

-1.619

Samen Zaans Evenwicht realiseren

2.830

0

2.830

2.037

-102

1.934

2.100

-117

1.984

63

-15

50

Transparante besluitvorming en informatie

2.478

0

2.478

2.360

-72

2.289

2.341

-93

2.248

-19

-21

-41

Verminderen regeldruk

1.750

-119

1.631

1.706

-89

1.617

1.750

-93

1.657

44

-4

40

B&W

2.176

0

2.176

2.440

0

2.440

2.373

-2

2.371

-67

-2

-69

Gemeenteraad

1.346

0

1.346

1.332

0

1.332

1.371

-1

1.370

39

-1

38

Griffie

588

0

588

588

0

588

541

0

541

-47

0

-47

Financiën

Gemeentefonds

-77

-226.755

-226.832

0

-229.694

-229.694

0

-231.067

-231.067

0

-1.373

-1.373

Lokale heffingen

49

-1.559

-1.510

49

-1.826

-1.777

77

-1.975

-1.898

28

-149

-121

Algemene dekkingsmiddelen

432

-5.333

-4.901

3.796

-5.147

-1.351

3.796

-5.179

-1.383

0

-32

-32

Investeringsfonds

979

0

979

9.796

0

9.796

9.796

0

9.796

0

0

0

Onvoorzien

101

0

101

51

-12.474

-12.423

27

-12.563

-12.536

-24

-89

-113

Saldo kostenplaatsen

110

0

110

4

0

4

0

0

0

-4

0

-4

Saldo financieringsfunctie

-6.908

-3.732

-10.639

1.323

-12.540

-11.217

1.379

-12.048

-10.670

56

492

547

Dividend

21.925

-27.546

-5.621

21.240

-26.761

-5.521

21.265

-26.760

-5.494

25

1

27

Innen lokale belastingen en heffingen

3.007

-31.750

-28.742

3.096

-31.560

-28.464

3.054

-31.482

-28.429

-42

78

35

Organisatie financiële processen

4.297

0

4.297

4.290

0

4.290

4.163

0

4.163

-127

0

-127

Saldo van baten en lasten

506.942

-506.938

1

537.725

-541.617

-3.899

538.697

-549.036

-10.343

972

-7.419

-6.444