Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Emmer
Verantwoordelijk directeur:   A. Roggeveen

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een financieel stabiele gemeente, waar de uitvoering van de beleidsdoelstellingen vorm krijgt binnen door de raad vastgestelde kaders en met een actief risicomanagement. De uitvoering van de Wet WOZ en het heffen en innen van belastingen wordt efficiënt uitgevoerd. Het programma Financiën is daarmee ondersteunend aan de andere programma's in de begroting.

Terugblik

In de afgelopen jaren zijn bezuinigingsmaatregelen bepaald en gerealiseerd. Daardoor is de financiële basis van Zaanstad op orde. Door een aantrekkende economie en groei van de stad kunnen we weer een start maken met investeren. Zaanstad was financieel voorbereid op de invoering van de nieuwe gemeentelijke taken in het maatschappelijk domein. Die taken zijn dit jaar binnen het budget gerealiseerd, blijkt uit de realisatiecijfers van deze jaarrekening.