13      Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(bedragen x1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Overige schulden

25.309

26.532

Kasgeldleningen

122.000

119.000

Bank

3.320

7.473

Totaal

150.629

153.005

Toelichting
De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo (22.461) en de rekening-courant verhoudingen met Saendelft Commandiet (195), fonds de Hoop (177), BTW 4e kwartaal (272), overig (2) en Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek (2.201).  Daarnaast heeft Zaanstad kasgeldleningen welke gezien kunnen worden als bankleningen met een korte looptijd, vaste rente en een minimale omvang.

Het saldo van de aangetrokken kasgeldleningen is als volgt weer te geven:

(bedragen x1.000)

Kasgeldleningen

2015

2014

Aegon

0

10.000

Berkelland

0

5.000

Groningen

0

10.000

Interpolis / Achmea

45.000

40.000

Menzis

0

29.000

Stad Rotterdam

0

10.000

Waard Leven

0

10.000

Zilveren Kruis

0

5.000

BNG

20.000

0

NWB

20.000

0

SNS

15.000

0

SPOV

4.000

0

SPF

8.000

0

OPTAS

10.000

0

Totaal

122.000

119.000

Het negatieve banksaldo betreft de BNG betaalrekening van de gemeente.