15      Borg- en garantstellingen

bedragen x1.000)

Risico categorie/ portefeuille

Restant hoofdsom 31-12-2014

Aflossing 2015

Storting klim-leningen 2015

Restant hoofdsom 31-12-2015

Aantal 2014

Aantal 2015

Woningbouw incl. WSW

869.132

43.130

10.000

836.002

135

129

Totaal categorie 1

869.132

43.130

10.000

836.002

135

129

Milieu

53.700

53.700

1

1

Woningbouw excl. WSW

13.391

1.978

11.413

7

6

Ziekenhuis

15.762

1.630

14.132

7

6

Zorg

5.295

276

5.020

13

10

Totaal categorie 2

88.148

3.884

0

84.265

28

23

Divers

15.921

134

15.787

12

12

Sociaal

688

52

-13

623

6

5

Sport

1.930

142

1.788

20

19

Totaal categorie 3

18.539

328

-13

18.198

38

36

Eindtotaal

975.819

47.342

9.987

938.465

201

188

Toelichting
In het boekjaar 2015 is het saldo van de borgstellingen afgenomen hetgeen hoofdzakelijk wordt veroorzaak door de aflossing ad € 43.130 in de woningbouwsector (inclusief WSW).

Door steekproeven over 2014 bij diverse instellingen zijn op onderdelen kleine afwijkingen ontstaan tussen de stand van 31-12-14 bij de jaarrekening 2014 en de stand 31-12-2014 bij de jaarrekening 2015.

De borg- en garantiestellingen zijn voor 100% aangegaan.