2014

2015 

Overzicht ingekomen en afgehandelde bezwaarschriften

aantal

Aantal gegrond

%
gegrond

Aantal

Aantal gegrond

%
gegrond

Bezwaarschriften Ingekomen

1.233

1.122

Bezwaarschriften Afgehandeld

1.272

278

22%

828

158

19% 

Top vier afgehandelde bezwaarschriften

WWB/Participatiewet

388

112

29%

336

83

25%

Kapvergunning (alleen in 2014 in top 4)

    115

           72

      63%

Omgevingsvergunningen

 98

5

  5%

75

1

1,3% 

Handhaving

186

25

13%

61

14

23%

Wmo (alleen in 2015 in top 4)

       44

          12

      27%

Afgehandelde beroepszaken

Afgehandelde beroepszaken

192

29

15%

82

          13

16% 

Top vier afgehandelde beroepszaken

WWB

82

16

20%

25

4

16%

Omgevingsvergunningen

29

2

7%

15

1

6%

Handhaving

 24

3

13%

7

0

0%

Wmo

7

1

14%

2

0

 0%

Het aantal ingekomen bezwaarschriften in 2015 (1.122) is vrijwel identiek aan het aantal in 2014 (1.233). Het aantal ingekomen bezwaren tegen besluiten op grond van de Participatiewet (451) is toegenomen ten opzichte van 2014 (388). Het aantal bezwaren tegen besluiten op grond van de WMO (60) is eveneens toegenomen ten opzichte 2014 (34). Het aantal bezwaren tegen besluiten op grond van de wegsleepverordening (53) is afgenomen ten opzichte van 2014 (139). Dit betreft met name bezwaarschriften tegen weggesleepte fietsen. Het aantal bezwaarshriften tegen Omgevingsvergunningen is gestegen ten opzichte van 2014. Er zijn 154 bezwaren tegen 74 Omgevingsvergunningen binnengekomen. In 2014 zijn 54 bezwaren tegen 28 Omgevingsvergunningen binnengekomen.

De informele bezwarenafhandeling is sinds 2015 een vaste werkwijze. Kort nadat het bezwaarschrift is binnengekomen, wordt contact opgenomen met de burger die het bezwaarschrift heeft ingediend. Vervolgens bepalen burger en gemeente samen wat de beste methode is om het geschil op te lossen. Het aantal bezwaarschriften blijft hetzelfde. De winst zit in het persoonlijk contact met de burger die het bezwaarschrift heeft ingediend en in een snellere afhandeling van zijn bezwaarschrift.

Het percentage ingetrokken bezwaarschriften is in 2015 hetzelfde als in 2014: 41%. Het percentage bezwaarschriften dat zonder hoorzitting wordt afgehandeld stijgt. In 2015 is 62% van de bezwaarschriften afgehandeld zonder hoorzitting, omdat de bezwaarmaker in een informeel gesprek zijn verhaal heeft kunnen doen en heeft aangegeven dat een hoorzitting niet meer nodig is. In 2014 was dit 53% en in 2013 was dit 45%.

Claims
Het aantal schades aan gemeentelijke gebouwen als gevolg van vandalisme en waterschade is stabiel gebleven ten opzichte van de lichte stijging in 2014. Het aantal inbraakschades, dat in 2014 een lichte daling vertoonde, is eveneens stabiel gebleven. In 2015 hebben geen grote branden plaatsgevonden aan gemeentelijke eigendommen. Het uitblijven van branden en vermindering van inbraken zou te maken kunnen hebben met toegenomen preventiemaatregelen. De schoolbesturen krijgen onder andere twee keer per jaar, voor de kerst- en zomervakantie, brand/inbraakpreventietips toegestuurd.