Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, G. Faber, D. Straat
Verantwoordelijk directeur:   A. Roggeveen

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. Daar gaan we het gesprek aan en zoeken we actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeente wil communicatief beleid maken en transparant zijn over de afwegingen die het bestuur daarbij maakt. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht  en betaalbaar zijn. Waar mogelijk verminderen en vereenvoudigen we regels en gaan we daar met gezond verstand mee om. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn.

Terugblik

Zaanstad gaf in 2015 op verschillende manieren vorm aan de ambitie om samen met inwoners, bedrijven en organisaties plannen voor de stad te maken en om hun ideeën en initiatieven zo veel mogelijk ruimte te geven en te ondersteunen. We werkten bijvoorbeeld samen met de stad aan de armoedeopgave, het vrijwilligersbeleid, de visie op toerisme en MAAK.Zaanstad. De komende tijd willen we de mogelijkheden van sociale media hiervoor nog beter gaan gebruiken. 
Meer in gesprek gaan levert voor inwoners en de gemeente ook op dat we minder juridische procedures nodig hebben. Vaak komen we er al eerder in gesprek samen uit. Voor de gemeente betekent dit niet altijd minder inzet, maar wel beter contact met inwoners. Dit jaar is opnieuw het aantal klachten, bezwaren en beroepen verminderd. Ondanks dat de gemeente meer taken is gaan uitvoeren in het maatschappelijke domein. 
Met het vernieuwen van de website en het digitaliseren van meer vergunningen en processen (bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies), maken we de gemeentelijke dienstverlening van Zaanstad voor inwoners en bedrijven steeds makkelijker bereikbaar en eenvoudiger.