Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur:   S. Tax a.i.

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een aantrekkelijke stad om samen te leven, om je te binden en te ontwikkelen. Een stad met goede maatschappelijke voorzieningen, waar nodig op maat, en een sterk sociaal weefsel en veerkrachtige maatschappelijke infrastructuur. Zaanstad biedt nadrukkelijk ruimte voor creatieve, initiatiefrijke inwoners en maatschappelijke partners om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid.

Terugblik

Zaanstad is een aantrekkelijke stad om te leven, om je te binden en je te ontwikkelen. Een stad met goede maatschappelijke voorzieningen - waar nodig op maat -, een sterk sociaal weefsel en veerkrachtige maatschappelijke infrastructuur. De gemeente heeft daarin een belangrijke rol, maar vaker niet dan wel de hoofdrol. De gemeente kan het verschil maken door partijen de ruimte te geven om initiatiefrijk en ondernemend te zijn: nieuwe verhoudingen en arrangementen worden verkend. 

In 2015 is de volle aandacht naar vrijwillige inzet en maatschappelijk initiatief gegaan. De buurthuisfunctie is samen met de bewoners gerealiseerd in alle wijkteamgebieden, er is samen met vrijwilligers nieuw beleid omtrent Vrijwillige inzet ontwikkeld en platform Aan de Zaan heeft met de nieuwe Zaanse Uitdaging een eerste Beursvloer voor maatschappelijk initiatief georganiseerd. Afgelopen jaar is steviger ingezet op de opvang van vluchtelingen, maar ook op verdere ondersteuning van en onderwijs aan vluchtelingen. Omwonenden en betrokkenen zijn hierbij van groot belang gebleken.

We zien veel samenwerking ontstaan binnen het diverse programma Maatschappelijke Voorzieningen. Op de verschillende programmaonderdelen is veel beweging in de wijze van subsidiëren; dit om tegemoet te komen aan initiatief en maatwerk. Gebouwen, zoals scholen en sportfaciliteiten, zijn in ontwikkeling. In 2016 is het streven om een sterke programmalijn te ontwikkelen op subsidiëring en de verdere ontwikkeling van gebouwen.