Resultaatmodel

Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2015

Begroting baten origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting lasten na bw 2015

Begroting baten na bw 2015

Begroting saldo na bw 2015

Realisatie lasten 2015

Realisatie baten 2015

Realisatie saldo 2015

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

106.919

-3.119

103.800

107.056

-4.031

103.024

105.352

-4.572

100.780

-1.704

-541

-2.244

Werk, inkomen en economie

80.824

-54.606

26.217

80.709

-62.397

18.312

80.394

-64.555

15.839

-315

-2.158

-2.473

Maatschappelijke voorzieningen

44.401

-4.949

39.452

54.071

-6.371

47.699

54.330

-7.410

46.920

259

-1.039

-779

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

60.193

-41.907

18.285

55.840

-40.299

15.541

52.015

-48.272

3.742

-3.825

-7.973

-11.799

Milieu en duurzaamheid

20.787

-18.504

2.282

23.803

-20.402

3.401

23.928

-20.697

3.231

125

-295

-170

Beheer buitenruimte

87.978

-22.942

65.036

83.163

-23.492

59.671

83.596

-23.976

59.620

433

-484

-51

Veiligheid en handhaving

19.922

-1.951

17.971

19.300

-1.554

17.746

19.351

-1.671

17.681

51

-117

-65

Burger en bestuur

56.009

-9.246

46.763

56.529

-10.219

46.310

55.002

-10.688

44.314

-1.527

-469

-1.996

Financiën

591

-289.430

-288.839

8.824

-299.584

-290.760

8.736

-300.655

-291.919

-88

-1.071

-1.159

Saldo van baten en lasten

477.624

-446.654

30.967

489.295

-468.349

20.944

482.704

-482.496

208

-6.591

-14.147

-20.736

Programma

Mutatie reserves

Begroting toevoegingen origineel 2015

Begroting onttrekkingen origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting toevoegingen  na bw 2015

Begroting onttrekkingen na bw 2015

Begroting saldo na bw 2015

Realisatietoevoegingen  2015

Realisatie onttrekkingen 2015

Realisatie saldo 2015

Begroting vs realisatie toevoegingen

Begroting vs realisatie onttrekkingen

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

0

-1.400

-1.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werk, inkomen en economie

0

0

0

4.048

-224

3.824

5.778

-224

5.554

1.730

0

1.730

Maatschappelijke voorzieningen

176

-1.343

-1.167

327

-7.202

-6.875

328

-5.921

-5.593

1

1.281

1.282

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

4.626

-10.463

-5.837

6.702

-9.520

-2.818

12.659

-4.763

7.896

5.957

4.757

10.714

Milieu en duurzaamheid

0

-1.221

-1.221

706

-1.896

-1.190

587

-1.608

-1.021

-119

288

169

Beheer buitenruimte

1.000

-33.071

-32.071

1.245

-28.254

-27.009

1.245

-27.848

-26.603

0

406

406

Burger en bestuur

190

-5.542

-5.351

577

-5.757

-5.179

575

-5.757

-5.182

-2

0

-3

Financiën

23.325

-7.245

16.080

34.821

-20.419

14.402

34.821

-20.419

14.402

0

0

0

Mutatie reserves

29.317

-60.285

-30.967

48.426

-73.272

-24.845

55.993

-66.540

-10.547

7.567

6.732

14.298

Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2015

Begroting baten origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting lasten na bw 2015

Begroting baten na bw 2015

Begroting saldo na bw 2015

Realisatie lasten 2015

Realisatie baten 2015

Realisatie saldo 2015

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

106.919

-4.519

102.400

107.056

-4.031

103.024

105.352

-4.572

100.780

-1.704

-541

-2.244

Werk, inkomen en economie

80.824

-54.606

26.217

84.757

-62.621

22.136

86.172

-64.779

21.393

1.414

-2.158

-743

Maatschappelijke voorzieningen

44.577

-6.292

38.285

54.398

-13.573

40.825

54.658

-13.331

41.326

260

242

502

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

64.819

-52.371

12.448

62.542

-49.819

12.723

64.673

-53.035

11.638

2.131

-3.216

-1.085

Milieu en duurzaamheid

20.787

-19.725

1.061

24.509

-22.298

2.210

24.515

-22.305

2.210

6

-7

-1

Beheer buitenruimte

88.978

-56.013

32.966

84.408

-51.746

32.662

84.841

-51.824

33.017

433

-78

355

Veiligheid en handhaving

19.922

-1.951

17.971

19.300

-1.554

17.746

19.351

-1.671

17.681

51

-117

-66

Burger en bestuur

56.200

-14.788

41.412

57.106

-15.976

41.131

55.577

-16.445

39.132

-1.530

-469

-1.999

Financiën

23.916

-296.675

-272.759

43.644

-320.003

-276.358

43.557

-321.074

-277.518

-88

-1.071

-1.159

Saldo van baten en lasten

506.942

-506.939

0

537.721

-541.621

-3.900

538.695

-549.036

-10.341

974

-7.415

-6.441