Stichting Marketing Zaanstreek

Zaandam

Stichting

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Doel van de stichting is het helder, zichtbaar en onderscheidend positioneren van de Zaanstreek in de metropool Amsterdam met het accent op succesvol ondernemen, veelzijdig recreëren en aantrekkelijk wonen. Dit om een sterkere sociale en economische structuur te krijgen.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Het bestuur bestaat naast gemeente Zaanstad verder uit directieleden van Forbo Flooring, Rabobank Zaanstreek, Kamer van Koophandel Amsterdam, Albert Heijn, Loders Croklaan BV, Parteon en het Zaans Medisch Centrum. De gemeente Wormerland en gemeente Oostzaan hebben geen zitting in het bestuur, maar leveren wel een financiële bijdrage. Burgemeester Faber is voorzitter van het bestuur, plaatsvervanging wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 400,00

Exploitatie

€ 0,00

Stemverhouding: 7%

(Markt) ontwikkelingen

Begin 2015 heeft LAgroup de evaluatie van Stichting Marketing Zaanstreek afgerond. De aanbevelingen van de LAgroup sluiten in grote lijnen aan op hetgeen wordt beoogd met de marketing van de streek. Vandaar dat wordt voorgesteld naar aanleiding van bovenstaande aanbevelingen een plan van aanpak uit te werken met als doel de marketing via SMZ te continueren en daarbij ook de functie van een VVV-dienstverlening mee te nemen. Voorstellen hiertoe worden bij de kadernota 2017 betrokken.

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 25,00

€ 31,00

Vreemd vermogen

€ 27,00

€ 51,00

Resultaat

€ 6,00